NAUCZ SIE PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE BIZNESOWE

Czy wykorzystujesz już wyjątkowe korzyści, wynikające z posiadania budżetu w Twojej firmie?

Skutecznie zrealizuj potencjał zestawu narzędzi, które ułożą się w prognozowany rachunek zysków i strat oraz bilans.

Dlaczego budżet jest tak ważny?

Sprawdź, czemu Twoja firma również potrzebuje budżetu

To proste narzędzie pomoże ci w łatwy sposób określić, czy masz wystarczającą ilość kapitału na działalność operacyjną oraz rozwój Twojej firmy. Dzięki niemu zapobiegniesz niekontrolowanym wydatkom i zatorom płatniczym, wynikającym z braku wiedzy na temat stanu finansów Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto zyskasz szansę zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynku i rozwoju firmy, dzięki wykorzystaniu nadwyżek gotówki.

Planowanie jest jedyną znaną ludzkości metodą wpływania na przyszłość. Uzyskaj przejrzysty budżet, który pozwoli Ci łatwo przewidywać skutki zmian w planach Twojej firmy oraz śledzić skuteczność realizacji planów.

PRZEKONAJ SIĘ, CZY TA USŁUGA SPEŁNI TWOJE POTRZEBY

Budżet firmy przyniesie Ci szczególne korzyści, jeśli Ty również:

Jeśli jeszcze nie posiadasz budżetu firmy lub nie odczuwasz satysfakcji z obecnego, to koniecznie odezwij się do nas już teraz!

Etap 1
[
Etap 1

Zbadanie potrzeb klienta

Dostosujemy parametry budżetu do szczegółowych potrzeb Twojej firmy. Otrzymasz taki budżet, jakiego potrzebujesz.

Etap 2
[
Etap 2

Warsztat budżetowania z kluczowymi pracownikami Twojej firmy

Bazując na najlepszej wiedzy Twojej organizacji, zapewnimy Ci szybki proces w rozsądnej cenie.

Etap 3
\
Etap 3

Stworzenie finalnego budżetu oraz narzędzi do jego obsługi

Połączymy wiedzę uzyskaną w badaniu potrzeb z informacjami zebranymi podczas warsztatu.

Etap 4
\
Etap 4

Warsztat efektywnego korzystania z budżetu

Wyjaśnimy Tobie oraz wyznaczonym pracownikom, jak działają poszczególne mechanizmy Twojego nowego budżetu. Dowiecie się, jak go używać zarówno do analizy scenariuszowej, jak i weryfikacji postępu realizacji i analizy odchyleń.

Poznaj 4 etapy, które zbliżą Cię do realizacji Twoich planów biznesowych

Uzyskaj czytelne narzędzie, które przy właściwym wykorzystaniu, zapewni Twojej firmie ogromne możliwości rozwoju

Twój nowy budżet będzie opierać się o przewidywania właścicieli i/lub głównych zarządzających oraz ich wiedzę o planowanych przychodach i kosztach oraz o model biznesu firmy.

Przy odpowiednim zaangażowaniu z twojej strony, możesz cieszyć się budżetem już w ciągu 14 dni od zamówienia. W przypadku skomplikowanych projektów i niskiej dostępności zamawiającego, czas realizacji może się wydłużyć.

USŁUGA JEST WYKONYWANA PRZEZ EKSPRTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zdecyduj się na korzyści, które zapewni Ci korzystanie z budżetu

Budżet dostosowany do wielkości i specyfiki Twojej firmy

Budżet zrozumiały i dostosowany poziomem skomplikowania do potrzeb i możliwości operatora/operatorów oraz odbiorców

Osoba z Twojej organizacji (właściciel lub osoba, która ma dłużej pracować w firmie) zostanie nauczona używania narzędzi i wyciągania wniosków z danych, które czyta

Zwiększysz pozycję konkurencyjną na rynku i rozwiniesz swoją firmę

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc


    [date "today"]

    Świadomie zaplanuj i ukształtuj przyszłą rzeczywistość Twojego przedsiębiorstwa

    Uniknij wielu zbliżających się zagrożeń oraz wykorzystaj szanse, wynikające z nadwyżek finansowych, za pomocą idealnie dostosowanego budżetu do wielkości i specyfiki Twojej firmy.

    #

    Wypełnij formularz, oddzwonimy w ciągu 48h