Czytanie, rozumienie i wyciąganie wniosków ze sprawozdań finansowych

2 czerwca ONLINEZapisuję się!

Naucz się prawidłowo czytać sprawozdania finansowe. Zrozum swój biznes!

Co zyskujesz? :

Z

Wiedzę o tym jak czytać RZiS oraz Bilans

Z

Wiedzę o tym, co dla biznesu oznaczają poszczególne pozycje w RZiS oraz Bilansie

Z

Umiejętność analizowania i wyciągania praktycznych wniosków ze sprawozdań finansowych

Z

Umiejętność sprawnego poruszania się po ogólnodostępnych danych finansowych spółek prawa handlowego

Z

Umiejętności sprawdzania kondycji finansowej swoich kontrahentów

Z

Umiejętności szerokiego spojrzenia na kondycję finansową swojej firmy

Z

Zdolność krytycznej analizy danych dostarczanych przez Twoją księgową.

Czego się nauczysz? :

Z

Rozumieć swoją firmę i jej finanse

Z

Rozumieć firmy partnerów

Z

Widzieć jak postrzegają Cię partnerzy finansowi

Z

Co oznacza stan należności, zobowiązań i stan zapasów

Z

Czy wzrost zysku zawsze jest dobry

Z

Co oznaczają cash flow, zysk i przychód oraz źródła kapitału

Z

Czym jest rachunek przychodów finansowych

Z

Jakie są funkcje bilansu

Z

Jakie znaczenie mają bierne i czynne rozliczenia okresowe

Szkolenie skierowane jest do Właścicielek i Właścicieli firm, Menedżerów firm oraz osób mianowanych na stanowisko Dyrektorów Finansowych, ale bez wykształcenia finansowego.

Szkoleniowcy

Nasi Eksperci

Maciej Stępa

Ekspert rozwoju strategii biznesu

Pomagam przedsiębiorcom i firmom w osiąganiu ich celów biznesowych poprzez dostarczanie im specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Jednym z moich głównych zadań jest zwiększanie efektywności działalności biznesowej, poprawianie rentowności, redukowanie kosztów oraz wprowadzanie zmian na lepsze. Jako doświadczony wykładowca z przyjemnością dzielę się zdobytą wiedzą w sposób interesujący i szczegółowy.

Ponadto szkolenie prowadził będzie także Specjalista ds. finansowych – więcej informacji wkrótce!

Program

Szkolenie będzie trwało 8h z przerwami. Dzięki temu możemy szczegółowo poruszyć wszystkie niezbędne tematy w sposób możliwie jak najbardziej rzetelny.

Czego dowiesz się ze szkolenia 

\

Dlaczego MUSISZ WIEDZIEĆ to, czym się tutaj podzielimy?

\

Do czego służy sprawozdanie finansowe i kto z niego korzysta

\

Elementy sprawozdania finansowego i ich znaczenie

\

Funkcje poszczególnych składowych sprawozdania finansowego

\

Elementy rachunku zysków i strat

\

Bilans – co oznaczają poszczególne elementy

\

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, które bardzo często zafałszowują rzeczywistość

\

Skąd są pieniądze w firmie? Wielki nieobecny w większości sprawozdań - rachunek przepływów finansowych

\

Punkty styku pomiędzy poszczególnymi elementami, np. analiza zysku i start na tle bilansu

\

Inwestycje w obcym środku trwałym - według jakiej wartości są wyceniane?

\

Niekompletna lista aktywów oraz aktywa pozabilansowe

\

Co określa informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

\

Najczęstsze metody zaburzania prawdziwości sprawozdania finansowego

\

Triki analityczne – jak szybko wyłuskać ważne informacje na temat przedsiębiorstwa

\

Podsumowanie

Współpracują z nami

Jak pomogliśmy innym?

Ilość przeprowadzonych szkoleń z budżetowania i finansów w sektorze MŚP

Ilość przeprowadzonych audytów finansowych dla wielu branż

Ilość zbudowanych budżetów dla firm usługowych